Informace o mě

 

  • Vystudovala jsem gymnázium ve Vítkově a střední pedagogickou školu v Přerově.
  • Dále jsem vystudovala jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci.
  • Absolvovala jsem různé kurzy a semináře (Pevná objetí, Krizová intervence, kurz Rorschachovy metody, Hand test.....). Aktuálně se věnuji vzdělávání v oblasti diagnostiky a terapie poruch attachmentu (citová vazba), které probírá v rámci dvouletého vzdělání v Praze. Plánované ukončení vzdělávacího programu je červen 2018. Během vzděláváním jsem obdržela certifikáty pro terapii DDP, která je primárně určená pro náhradní rodinnou péči a děti, které mají problémy v rámci citové vazby na pečující osoby.
  • Dlouhodobý sebezkušenostní integrativní psychoterapeutický výcvik (doba konání 5 let, 750h) jsem ukončila v říjnu 2017. Integrativní psychoterapie integruje mnoho druhů psychoterapeutických směrů jako jsou například KBT, Gestalt terapii, Imaginace, Focusing, EFT - terapie zaměřená na emoce, dynamickou psychoterapii, arteterapii a jiné. Každý klient je jiný a jedinečný, každý vyžaduje jiný terapeutický přístup.
  • Pracovala jsem jako pedagog, administrativní pracovník/účetní, HR konzultant, psycholog v oboru psychologie práce a osobní poradce pro nezaměstnané, školní psycholog a psycholog na Středisku výchovné péče (práce s dětmi a mládeží s problémovým chováním). 
  • V současné době působím jako psycholog na "manželské a rodinné poradně" v Opavě.
  • Mám zkušenosti s lektorskou a vzdělávací činnosti v oboru psychologie, psychologie práce a psychologie dětí / výchovy a náhradní rodinné péče.
  • V souvislosti s živnostenským oprávněním v oboru podnikání "Psychologické poradenství a diagnostika" otevírám od 03/2012 svou kancelář na ulici Krnovská 7 v Opavě.

Spolupracuji s o.s. ELIM Opava v rámci krizové intervence, s organizací Do Náruče z.s. v rámci lektorávání pro NRP. Nově chystám i spolupráci s organizací Dobrá rodina v Opavě.

.